fbpx

Min Bir Dad

Kələm turşusu

kələm turşusu

kələm turşusu

Lazım olanlar:

 • 4 kq. kələm,
 • duz,
 • yer kökü 1 kq,
 • 0.5 kq. qırmızı çuğundur.

Hazırlanma qaydası:

 • Hazırlamaq üçün çox da böyük olmayan kələmlər seçilir, onun üst qatı, özəyi çıxarılır.
 • 4 yerə bölünür, çəlləklərə yığılır, üstündən taxta parçası ilə basılır və duzlu su (1 litr suya 400 qram duz) tökülür.
 • Elə etmək lazımdır ki, duzlu su taxta parçasını örtsün.
 • Kələmə xoş rəng vermək üçün onun içinə dilim-dilim kəsilmiş qırmızı çuğundur əlavə edilir.
 • Turşumanı sürətləndirmək üçün çəlləyə bir neçə sütül qarğıdalı qıçası qoyulur.
 • Bir neçə gündən sonra çəlləyin suyundan götürməyə başlayırlar
 •  Çəlləyin suyundan iki həftə ərzində günaşırı götürülür.
 • Turşuma qurtarandan sonra suyun üzərinə bir neçə ovuc təmiz yuyulmuş arpa tökülür.
 • Arpa cücərir və kələmin üstünü kif bağlamaqdan qoruyur.
 • Çəlləkdən kələm götürmək istədikdə üstdəki səməni qatının bir qatı qaldırılır, kələm götürülür.
 • Duzlu kələm çəlləyi üstdən möhkəm örtülməlidir.

 

 

 

So, what do you think ?